Som de fleste andre, i hvert fall under en viss alder, har vi mange adresser.

E-post: post@maanen.no

Disse treffer du sånn til det daglige:

Fungerende daglig leder
Grethe Johannessen
Telefon 920 83 628
grethe@maanen.no

 

Produksjonslederpetter

Petter Johannessen
Telefon 922 43 587
petter@maanen.no

 

Prosjektleder design og konstruksjonPaul Ødegaard er prosjekteder for design og konstruksjon i Måneproduksjoner.
Paul Ødegaard
Telefon 415 58 643
paul@maanen.no

 

Prosjektleder rigg og byggdaniel

Daniel Aspelund
Telefon 470 88 470
daniel@maanen.no

 

Regnskap & faktura
Grethe Johannessen
Telefon 920 83 628
grethe@maanen.no

Postadresse:
Måneproduksjoner AS
Postboks 16
1629 Gamle Fredrikstad

Besøksadresse:
Borgarveien 6 C
1630 Gamle Fredrikstad

Du finner oss naturligvis også på Facebook. Og på Instagram. Og Twitter.

Org.nr. 992 380 152